Announcements

[K-12] Webinar 21: Mind Maps, Flowcharts, and Brainstorms in the English language class

[K-12] Webinar 21: Mind Maps, Flowcharts, and Brainstorms in the English language class

(Please read the English version below)

Chào mừng quý thầy cô đến với Webinar số 21 trong khuôn khổ chuỗi sự kiện năm 2023 của nhóm K12 PD - VietTESOL, do RELO Việt Nam tài trợ.

Làm thế nào để sơ đồ tư duy, lưu đồ kỹ thuật số và kỹ thuật động não có thể thúc đẩy việc học nhóm theo cách kích thích trực quan làm cho tất cả các thành viên trong nhóm góp phần cùng nhau tạo ra một sản phẩm học tập hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong Webinar số 21. Diễn giả sẽ minh họa cách áp dụng các kỹ thuật kích thích thị giác này vào việc khai thác các nội dung học thuật cụ thể, các bài khóa tiếng Anh hay các chủ điểm STEM phù hợp với những bối cảnh giảng dạy tiếng Anh riêng biệt.

Kính mời quý thầy cô tham gia buổi Webinar với chủ đề “Sơ đồ tư duy, lưu đồ, kỹ thuật động não trong lớp học tiếng Anh” cùng với chuyên gia giảng dạy tiếng Anh:

- Diễn giả: Thầy Jon Nichols, hiện là chuyên gia ngôn ngữ tại trường Đại học Nha Trang.

- Thời gian: 10:00 - 11:30 SÁNG, CHỦ NHẬT ngày 26.3.2023

- Hình thức: Webinar trực tuyến qua Zoom

Quý thầy cô vui lòng đăng ký tham gia trước ngày 26.3.2023 tại link sau: https://bit.ly/Webinar21_VietTESOL_K12PD

Sau khi tham dự Webinar, quý Thầy Cô có thể nhận được chứng chỉ tham gia từ hiệp hội giảng dạy tiếng Anh VietTESOL Association (VTA) và Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO). Nếu Thầy Cô không thể tham gia webinar trực tuyến, thầy cô có thể xem livestream trên Fanpage của VTA hoặc xem lại bản recording trên website của VietTESOL.

Trân trọng cám ơn Hiệp hội giảng dạy tiếng Anh VietTESOL Association (VTA) và Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO) đã luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ và tư vấn cho các hoạt động phát triển chuyên môn của nhóm K-12.

Kính nhờ quý Thầy Cô chia sẻ thông tin này tới anh chị em bạn bè đồng nghiệp quan tâm.

Ban tổ chức: Nhóm K-12 PD SIG

(English version)

How physical and digital mind maps, flowcharts, and brainstorming can foster group learning in a visually stimulating manner for all group members to contribute to a product that represents comprehension truly deserves exploiting and demonstrating.  Webinar 21 will illustrate how these visually stimulating products can be applied to specific content knowledge, academic readings, literature, poetry, STEM topics, or English language learning. Participants will have an opportunity to produce their own group mind map (digital or physical) for their own English teaching context.

It is our pleasure to introduce Webinar 21 titled: “Mind Maps, Flowcharts, and Brainstorms in the English language class” featuring ELT specialist:

- Featured speaker: Jon Nichols, Virtual English Language Fellow at Nha Trang University, Vietnam.

Date & Time: 10:00 AM - 11:30 AM, SUNDAY, March 26, 2023

Format: Online webinar via Zoom

Please register before March 26, 2023 at: https://bit.ly/Webinar21_VietTESOL_K12PD

After attending the live PD webinar, you may be awarded a certificate of attendance certified by the VietTESOL Association and RELO. If you can’t attend one or several PD webinars, you can watch the webinar video recordings on the VTA website.

We would like to express our sincere thanks to the Board of Secretaries, VTA, and RELO for detailed and unceasing support, consultancy, guidance, and sponsorship.

We are very grateful to all the speakers and facilitators of the PD webinar series for their valuable willingness and immense enthusiasm.

Please share this information with your colleagues and friends!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account