Announcements

Stephen Krashen

VietTESOL's first K12 PD webinar on Language Acquisition open for registration

VietTESOL Association is pleased to announce the first professional development webinar for school teachers (K-12 teachers) in Season 4. To be held on Sundday, March 27, 2022, the webinar will feature Prof. Stephen Krashen, one of the most frequently cited scholars in the field of language education. Registration for this event is now open until March 25, 2022. A limited number of seats are available for this event so don't miss to get one for you today!!!

VietTESOL mở đăng ký Khóa học  Kỹ năng Tiếng Anh dành cho giáo viên phổ thông

VietTESOL mở đăng ký Khóa học Kỹ năng Tiếng Anh dành cho giáo viên phổ thông

Phân hội Nghiên cứu và Giảng dạy Tiếng Anh VietTESOL trân trọng thông báo mở đăng ký khóa học kỹ năng Tiếng Anh miễn phí giành cho giáo viên Tiếng Anh của Việt Nam trên toàn quốc. Khóa học do các chuyên gia ngôn ngữ của Hoa Kỳ và Việt Nam cùng phối hợp thực hiện.

VietTESOL mở đăng ký Khóa học Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

VietTESOL mở đăng ký Khóa học Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

VietTESOL trân trọng thông báo mở đăng ký tham dự khóa học miễn phí về Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (Teaching English for Speakers of Other Languages (TESOL) Methodology) dành cho tất cả giáo viên, giảng viên và sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh. Học viên quan tâm vui lòng xem thông tin đăng ký dưới đây.
VietTESOL mở đăng ký Khóa học Giảng dạy Tiếng Anh theo Dự án cho GV phổ thông

VietTESOL mở đăng ký Khóa học Giảng dạy Tiếng Anh theo Dự án cho GV phổ thông

Phân hội Nghiên cứu và Giảng dạy Tiếng Anh VietTESOL trân trọng thông báo mở đăng ký khóa học miễn phí “Nâng cao Năng lực Giảng dạy Tiếng Anh theo Dự án dành cho Giáo viên Phổ thông” với số lượng học viên có hạn. Giáo viên có đủ điều kiện và mong muốn tham dự khóa học vui lòng đăng ký trước ngày 09/10/2021.