Secretariat

VietTESOL Association Secretariat

The VietTESOL Association's core staff who are responsible for the day-to-day running of the association.

Nguyễn Thị Hương

Deputy Director

Tạ Thị Mai Hương

Membership Director

Hoàng Ngọc Tuệ

Executive Director

Lê Thị Hồng Duyên

Programs Director

Nguyễn Thị Bích Trâm

Communication Director

Nguyễn Thị Lan Hường

Deputy Director/Treasurer

Khoa Anh Việt

Technology Director