Announcements

Experiences at TESOL International Convention 2023 - Professional Development Opportunity for Vietnamese EFL Teachers

Experiences at TESOL International Convention 2023 - Professional Development Opportunity for Vietnamese EFL Teachers

Hội thảo quốc tế TESOL (TESOL International Convention - TIC) là một trong những sự kiện phát triển chuyên môn lớn nhất trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh với hàng nghìn người tham dự. Năm 2023, TIC quay trở lại sau 3 năm tổ chức online do đại dịch COVID đã đem đến những trải nghiệm học tập và kết nối cho giáo viên Tiếng Anh đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới. 
Là những báo cáo viên và người tham dự TESOL Convention 2023 đến từ Việt Nam, chúng tôi mong muốn chia sẻ những trải nghiệm từ góc nhìn cá nhân, lời khuyên về việc viết Proposal cho Hội nghị năm 2024 sẽ được tổ chức tại Tampa, Florida, USA cũng như giới thiệu những cơ hội về giải thưởng tại TESOL Convention.
 
Hãy tham gia Buổi chia sẻ cộng đồng "Experiences at TESOL International Convention 2023 - Professional Development Opportunity for Vietnamese EFL Teachers" với link đăng ký dưới đây https://tinyurl.com/3j84suny 
Thời gian: Chủ nhật, 9AM, 14/5/2023
Venue: Zoom (thông tin zoom sẽ được gửi qua email 12h trước buổi chia sẻ)
-----------------------------------------
Moderator: Mr. Nguyễn Thành Luân 
Speakers: Khách mời và báo cáo viên đã tham dự TESOL Convention 2023, tại Portland, Oregon, USA.