Announcements

🌟 REGISTER FOR VIC2024 TODAY! 🌟

🌟 REGISTER FOR VIC2024 TODAY! 🌟

💥Are you ready to explore great ideas and connect with the top academic community at University of Economics Ho Chi Minh City? The VIC2024 Conference - a fantastic opportunity to learn and share experiences in the field of education and language research officially opens for registration now!

📅 Early Bird Registration deadline: Before June 1st, 2024 - Don’t miss out on the special discount!

🔗 Register here: https://viettesol.org.vn/vic/

Hurry up and secure your spot for an amazing event at VIC2024!

VIC2024 - Announcement of accepted abstracts

VIC2024 - Announcement of accepted abstracts

🎉 Exciting News! 🎉
We are delighted to announce that the abstract review process for VIC 2024 is complete! Acceptance letters are being sent out. 
Congratulations to all whose abstracts have been accepted! Please check your email and follow these steps to secure your presentation at VIC2024:
📍Step 1: Fill in Presenter's Confirmation form 
📍Step 2: Register at https://viettesol.org.vn/vic/ 
Thank you to everyone who submitted their work. Stay tuned for further updates!

KẾ HOẠCH WEBINAR “CÙNG NHAU CHUYỂN ĐỔI SỐ” Tháng 05.2024

KẾ HOẠCH WEBINAR “CÙNG NHAU CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Tháng 05.2024

 

I. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

1. Tên chương trình

Đa dạng hóa nội dung bài giảng bằng AI

2. Mục đích chương trình:

Chuỗi webinar là chương trình giao lưu, chia sẻ và học hỏi với cộng đồng về những kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng hiệu quả AI và ứng dụng công nghệ trong việc đa dạng hóa nội dung bài giảng, hoạt động giảng dạy, thiết kế bài kiểm tra đánh giá trong việc giảng dạy Tiếng Anh. Các hoạt động demo để giáo viên trải nghiệm cũng sẽ dựa vào giáo trình Tiếng Anh của K12 để giáo viên có thể dễ dàng hình dung và áp dụng vào thực tế giảng dạy

3. Nội dung

Việc áp dụng AI trong việc thiết kế slide bài giảng đẹp, tạo các hình ảnh, audio, video minh họa sống động, thiết kế các hoạt động giảng dạy trong lớp, cá nhân hóa nội dung giảng dạy, tạo hứng thú cho người học, phù hợp với nội dung và chủ đề của sách giáo khoa Tiếng Anh K12. 

4. Thời gian triển khai: 9h - 10h30 sáng, ngày 26.05.2024

5. Đối tượng tham gia:

- Diễn giả :  Các giảng viên đã tham gia Chương trình giáo viên sáng tạo

Microsoft, đã đạt chứng chỉ Microsoft (Microsoft Inovative Expert (MIE), Microsoft certified educator (MCE), Microsoft Innovative educator Expert-MIEE)), bao gồm:

ThS. Đoàn Thị Kiều Oanh - Điều phối (MCE, MIEE

ThS. Phạm Thị Hoài (MCE)

ThS. Võ Thị Xuân Ánh (MCE)

ThS. Nguyễn Thị Hà Trâm (MCE, MIEE)

- Tham gia Webinar: Tất cả các giáo viên K12 đang tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh trêcác tỉnh thành ở Việt Nam có nguyện vọng tham gia và chủ động đăng kí tham gia.

6. Cách thc trin khai

 • Người tham dự được thông báo về lịch trình các webinar và đăng tham gia qua Link nhận được email xác nhận.
 • Người tham dự sẽ nhận được chứng nhận tham gia hoạt động sau webinar.
 • Người tham dự sẽ nhận được hoạt động thực hành sau webinar được khuyến khích nộp li kết quả sản phm sau áp dng và sẽ nhận được phn hi t đội ngũ ging viên tham gia dẫn giảng.
 • Người tham dự sẽ hội được vinh danh với các danh hiệu sau webinar (Giáo viên sáng tạo nhất, Giáo viên chăm chỉ nhất, Giáo viên nỗ lực nhất).

7. Kết qu mong đợi

Giáo viên tham gia vào webinar có thể thực hành, áp dụng các công cụ được giới thiệu vào lớp học và tiếp tục chia sẻ tới các giáo viên trong đơn vị của mình, nhằm lan tỏa việc chia sẻ kiến thức, tinh thn không ngng hc hi gia các giáo viên.

8. Thành viên trin khai Webinar

STT

Thành viên

Nhim v

1

TS. Lương ThPhương Nhi

Chu trách nhim vtoàn bộ nội dung, kế hoch chương trình.

2

ThS. Phan ThNgc Thch

Đảm nhn các công tác liên quan đến lp kế hoch, chương trình, truyn thông, phtrách nhóm giáo viên tham gia d án.

3

Nhóm Giảng Viên (Đại Học Văn Lang)

ThS. Đoàn ThKiu Oanh

ThS. Phạm Thị Hoài

ThS. Võ Thị Xuân Ánh

ThS. Nguyễn Thị Hà Trâm

Tham gia dẫn ging webinar.

 

 

II. NHỮNG HỖ TRỢ ĐỂ XUẤT

Kính nhờ ban thư ký VTA hỗ trợ:

 • Truyền thông quảng bá cho chương trình trên các kênh của VietTESOL Association K- 12 Professional Development và kênh facebook Cộng đồng Giáo viên sáng tạo tại Việt Nam. (Poster (file đính kèm); Bài viết đăng kèm (Phụ lục 01 và 02 đính kèm))
 •  Livestream buổi webinar trên các kênh của VietTESOL Association K- 12 Professional Development và kênh facebook Cộng đồng Giáo viên sáng tạo tại Việt Nam.
 • VTA hỗ trợ tạo link zoom giúp để nhóm sử dụng link này cho buổi trình bày.
 • VTA hỗ trợ phần Link để giéo viên đăng ký tham gia và ghi nhận tham gia để cấp chứng nhận tham gia cho GV.

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

Presenters' Bio

 

Ms. Vo Thi Xuan Anh is a senior educator from Van Lang University, Hochiminh City, Vietnam. She received a bachelor’s degree in Pedagogy and a master's in TESOL from Victoria University (Australia) in 2013. She has training experience for the TOEIC, VSTEP, and IELTS.  She has been teaching general English to students who are not majoring in English since 2009, and she enjoys utilizing innovative teaching techniques to help her students. She is passionate about technology as well. She believes that a competent teacher today must also be a technology expert.

 

Ms Pham Thi Hoai graduated from University of Education in 2009. After graduating, she taught TOIEC, IELTS for some language centers in Hochiminh City in 2 years. In 2014, she gained her Master’s degree in TESOL of Victoria University. She has been teaching English at Van Lang University since 2009. She obtained certificate for VSTEP examiner in 2019 and VSTEP test writer in 2022. She has a strong passion for incorporating technology into English teaching. She believes that technology can help teachers reduce their workload in preparing lessons and evaluating students’ work.

 

Ms. Nguyen Thi Ha Tram has been working as a teacher of English for about 10 years and has been a lecturer of English at Van Lang University. She completed her Master of Education specialized in TESOL at Edith Cowan University in 2021. She has been a presenter at a number of teacher-training workshops at Van Lang University about effective feedback and classroom management techniques. Also, she has a great passion about employing the cutting-edge technology and technological tools in her teaching practice. She holds a firm belief that people can do whatever they desire once they are willing to and determined.

 

Ms. DoanThi Kieu Oanh has been working as a lecturer of English at Van Lang University for 11 years. She obtained her Master’s degree in TESOL from University of Social Sciences and Humanities, Hochiminh City in 2015. As a big fan of technology, she has always attempted to apply the latest technological tools in her teaching. Besides, in terms of research field, she has displayed a deep passion for various aspects of technology application, learner’s motivation, and project-based learning. She has delivered some presentations at international and national conferences, including VietTESOL, CamTESOL, OpenTESOL and RMIT Teacher Talks.

 

Phiên bảng tiếng Việt

Cô Võ Thị Xuân Anh là một giảng viên có kinh nghiệm tại Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô nhận được bằng cử nhân Sư Phạm và sau đó là thạc sĩ về Lí luận và Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh ( TESOL) từ Đại học Victoria (Úc) vào năm 2013. Cô có kinh nghiệm giảng dạy cho các kỳ thi TOEIC, VSTEP và IELTS. Cô đã giảng dạy tiếng Anh tổng quát cho các sinh viên không chuyên tiếng Anh từ năm 2009, và rất thường xuyên sử dụng các kỹ thuật giảng dạy sáng tạo để giúp sinh viên của mình. Cô cũng đam mê công nghệ. Cô tin rằng một giảng viên có năng lực ngày nay cũng phải là một chuyên gia công nghệ.

 

Cô Phạm Thị Hoài tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm vào năm 2009. Sau khi tốt nghiệp, cô đã giảng dạy TOIEC, IELTS cho một số trung tâm ngôn ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm. Vào năm 2014, cô nhận được bằng thạc sĩ về Lí luận và Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL) của Đại học Victoria. Cô đã giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Văn Lang từ năm 2009. Cô có chứng chỉ giám khảo VSTEP vào năm 2019 và ra đề VSTEP vào năm 2022. Cô có đam mê mạnh mẽ trong việc tích hợp công nghệ vào việc giảng dạy tiếng Anh. Cô tin rằng công nghệ có thể giúp giảm công việc chuẩn bị bài học và đánh giá việc học tập của giáo viên.

 

Cô Nguyễn Thị Hà Trâm đã giảng dạy tiếng Anh khoảng 10 năm và hiện tại là giảng viên tiếng Anh tại Đại học Văn Lang. Cô hoàn thành chương trình Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Lí luận và Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh TESOL tại Đại học Edith Cowan vào năm 2021. Cô đã trình bày tại một số hội thảo đào tạo giáo viên tại Đại học Văn Lang về phản hồi hiệu quả và kỹ thuật quản lý lớp học. Ngoài ra, cô có đam mê lớn về việc sử dụng công nghệ tiên tiến và các công cụ công nghệ trong việc giảng dạy của mình. Cô có niềm tin vững chắc rằng mọi người có thể làm bất cứ điều gì mà họ mong muốn nếu họ sẵn lòng và quyết tâm.

 

Cô Đoàn Thị Kiều Oanh là giảng viên tiếng Anh tại Đại học Văn Lang trong 11 năm. Cô đã nhận bằng thạc sĩ về  Lí luận và Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL) từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015. Là một người yêu công nghệ, cô luôn cố gắng áp dụng các công cụ công nghệ mới nhất trong việc giảng dạy. Ngoài ra, trong lĩnh vực nghiên cứu, cô đã thể hiện niềm đam mê sâu sắc đối với các khía cạnh của ứng dụng công nghệ, động lực học của người học và học dựa trên dự án. Cô đã tham gia trình bày tại một số hội nghị quốc tế và quốc gia, bao gồm VietTESOL, CamTESOL, OpenTESOL và RMIT Teacher Talks.

 

 

 

PHỤ LỤC 2: Bài viết để truyền thông

 

Phiên bản Tiếng Anh

WEBINAR May 2024

DIVERSIFYING TEACHING CONTENT WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

 

This program is designed for all K12 teachers currently teaching English in various provinces and cities across Vietnam.

 

Program Objective:

The webinar series aims to provide opportunities for exchange, sharing, and learning within the teaching community about practical experiences in effectively using Artificial Intelligence (AI) and technology applications to diversify teaching content, activities, and assessment design in English language teaching. Practical activities and demonstrations are built based on the K12 English curriculum, helping teachers to apply flexibly in their teaching practices.

 

Program Content:

 • Utilizing AI to design visually appealing lecture slides and create vivid images, sounds, and videos.
 • Designing personalized teaching activities tailored to the K12 English textbooks to engage students.

 

Webinar Schedule: 9a.m - 10.30 a.m, May 26, 2024

 

Speakers: The speakers are experts from Van Lang University, all of whom hold MIE Expert and MCE Certifications:

 • Ms. Doan Thi Kieu Oanh - Coordinator (MCE, MIEE)
 • Ms. Pham Thi Hoai (MCE)
 • Ms. Vo Thi Xuan Anh (MCE)
 • Ms. Nguyen Thi Ha Tram (MCE, MIEE)

 

Registration and Benefits:

 • Register via the provided link and receive detailed information through a confirmation email.
 • Registration Link: https://forms.office.com/r/Fp5P1tzzgD
 • Receive a completion certificate after the webinar.
 • Practice and receive feedback from the participating teacher team.
 • Have the opportunity to be honored with titles such as "Most Creative Teacher," "Most Diligent Teacher," "Most Determined Teacher."

 

Phiên bản tiếng Việt:

WEBINAR Tháng 05.2024

ĐA DẠNG HÓA NỘI DUNG BÀI GIẢNG BẰNG AI

 

Chương trình dành cho Tất cả các giáo viên K12 đang tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh trên các tỉnh thành ở Việt Nam. Các thông tin cụ thể như sau:

 

1. Mục đích chương trình:

Chuỗi webinar là chương trình giao lưu, chia sẻ và học hỏi với cộng đồng về những kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng hiệu quả AI và ứng dụng công nghệ trong việc đa dạng hóa nội dung bài giảng, hoạt động giảng dạy, thiết kế bài kiểm tra đánh giá trong việc giảng dạy Tiếng Anh. Các hoạt động demo để giáo viên trải nghiệm cũng sẽ dựa vào giáo trình Tiếng Anh của K12 để giáo viên có thể dễ dàng hình dung và áp dụng vào thực tế giảng dạy

2. Nội dung

Việc áp dụng AI trong việc thiết kế slide bài giảng đẹp, tạo các hình ảnh, audio, video minh họa sống động, thiết kế các hoạt động giảng dạy trong lớp, cá nhân hóa nội dung giảng dạy, tạo hứng thú cho người học, phù hợp với nội dung và chủ đề của sách giáo khoa Tiếng Anh K12. 

3. Thời gian buổi webinar: 9h - 10h30 sáng, ngày 26.05.2024

4.  Diễn giả :  Các giảng viên đã tham gia Chương trình giáo viên sáng tạo Microsoft, đã đạt chứng chỉ MIE Expert và MCE đến từ Trường Đại Học Văn Lang, bao gồm:

ThS. Đoàn Thị Kiều Oanh - Điều phối (MCE, MIEE)

ThS. Phạm Thị Hoài (MCE)

ThS. Võ Thị Xuân Ánh (MCE)

ThS. Nguyễn Thị Hà Trâm (MCE, MIEE)

5. Cách thc đăng ký tham dự và quyền lợi khi tham gia

 • Người tham dự được thông báo về lịch trình các webinar và Link đăng tham gia. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Ban tổ chức và thông tin chi tiết về Webinar.
 • Link đăng ký: https://forms.office.com/r/Fp5P1tzzgD
 • Người tham dự sẽ nhận được chứng nhận tham gia hoạt động sau webinar.
 • Người tham dự sẽ nhận được hoạt động thực hành sau webinar được khuyến khích nộp li kết quả sản phm sau áp dng và sẽ nhận được phn hi t đội ngũ ging viên tham gia dẫn giảng.
 • Người tham dự sẽ hội được vinh danh với các danh hiệu sau webinar (Giáo viên sáng tạo nhất, Giáo viên chăm chỉ nhất, Giáo viên nỗ lực nhất).

Contact Us

VietTESOL Association 

Secretary Board: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
VietTESOL International Convention: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fanpage: https://www.facebook.com/VietTESOL.org.vn

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account