VietTESOL Highlights

Featured stories of VietTESOL's events and programs

VietTESOL International Convention 2024 (VIC2024) - Abstract submission guidelines

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TELSOL 2024

Giáo dục tiếng Anh trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26-28 tháng 7 năm 2024

 

HƯỚNG DẪN NỘP TÓM

 

1. CHI TIẾT NGƯỜI Thuyết trình

Trình bày chi tiết chi tiết dưới dạng đầy đủ tên, địa chỉ email và tổ chức phải được nhập chính xác vào hệ thống gửi. Công ước chỉ sử dụng những chi tiết này để liên hệ với người thuyết trình. Người thuyết trình cũng nên kiểm tra thư mục rác của mình để đảm bảo rằng các email từ Hội nghị không bị bỏ sót. Trình diễn không thể chỉ định người khác thay vì trình diễn của họ. Mỗi tác giả chỉ được chấp nhận tối đa hai bài xuất bản. 

2. TÊN BÀI TRÌNH BÀY

Tiêu đề phải:

       không quá 15 từ ( mỗi phần của ký tự chuỗi hoặc kết nối chuỗi được tính là một từ)

       không bao gồm tên người trình bày, tổ chức hoặc sản phẩm tên tác phẩm của họ

       viết hoa tất cả động từ, danh từ, tính từ, trạng từ và đại từ

       không viết các liên kết, lừa đảo và giới tính có ít hơn bốn chữ cái

       viết cụm từ ghép có dấu nối và từ đầu tiên sau dấu hai chấm.

3. LOẠI VÀ ĐỘ DÀI CỦA BÀI TRÌNH BÀY

* Loại và phiên bản hiện tại

       Bài phát biểu chính (50 phút) : Đây là phiên bản toàn thể. Nó nhắm đến mục tiêu đặt ra phạm vi của hội nghị, cung cấp những hiểu biết có giá trị và tạo ra cảm giác cộng đồng giữa những người tham dự. Chỉ những học giả được mời mới có thể cống hiến bài hát cho loại bài thuyết trình này. Mỗi bài phát biểu quan trọng được trình bày trong 50 phút, bao gồm 10 phút cho phần Hỏi và Đáp (Q&A).

       Bài phát biểu nổi bật (50 phút): Đây là bài hát thảo luận chính. Nó nhắm mục tiêu giải quyết một vấn đề có thể liên kết chặt chẽ với chủ đề của công ước. Chỉ những học giả được mời mới có thể cống hiến bài hát cho loại bài thuyết trình này. Mỗi bài phát biểu nổi bật sẽ được hiển thị trong vòng 50 phút, trong đó có 15 phút dành cho phần Hỏi đáp.

       Chương trình (30 phút): Đây là một phần bài hát được đóng góp bởi nhiều học giả, nhà nghiên cứu và học viên. Nó có thể mang tính định hướng nghiên cứu, thảo luận về các quan điểm lý thuyết, mô hình phương pháp thảo luận và những phát hiện của một nghiên cứu. Nó cũng có thể mang tính định hướng thực hành, thảo luận về phương pháp sư phạm hoặc phương pháp giảng dạy. Mỗi bài thuyết trình được trình bày trong 30 phút, trong đó có 10 phút hỏi đáp.

       Hội thảo (60 phút): Đây là một bài hát trong phiên thảo luận, được đóng góp bởi nhiều học giả, nhà nghiên cứu và học viên. Nó nhằm mục đích thực hiện sáng kiến ​​​​giáo dục hoặc cải tiến kiến ​​trúc mới trong khoảng thời gian 15 phút trước khi đưa ra một hoạt động (hoạt động) thực hành có thể thu hút người tham gia chia sẻ, thảo luận và tạo ra một số cụ kết quả. Hoạt động này có thể thảo luận về một chủ đề nóng, mô phỏng, nỗ lực thiết kế giáo dục, kỹ thuật phát triển tài liệu, chiến lược thiết kế nhiệm vụ, quy trình soạn thảo kế hoạch hành động, hoặc tương lai tự động.

       Áp hoa (45 phút): Đây là bài hát buổi học được thực hiện tại khu vực trình bày áp nền. Nó hướng tới mục tiêu phục vụ như một diễn đàn quan trọng và tương tác để chia sẻ ý tưởng chuyên môn và nhận phản hồi. Nó thường được đóng góp bởi các học viên và các nhà nghiên cứu mới bắt đầu sự nghiệp. Trình bày bằng trải nghiệm là một cuộc triển lãm giải thích trực quan cho phép các cuộc thảo luận ngắn gọn, thân mật giữa (những) người trình bày và người tham gia. Poster trình bày phần được thực hiện linh hoạt trong thời gian 45 phút, tùy chọn theo đối tượng giả.

       Hội chợ Công nghệ (45 phút mỗi PC): Đây là phiên họp song song được tiến hành tại khu vực được trang bị công nghệ được chỉ định. Nó có thể được phát bất kỳ lúc nào trong thời gian diễn ra hội nghị để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả về học tập trên lớp, học tập trên thiết bị di động hoặc học tập tự truy cập. Mỗi người tham gia hoặc nhóm người tham gia dự kiến ​​sẽ chỉ trải qua một buổi trình diễn tối đa 45 phút. Những người thuyết trình sẽ ngồi trong không gian phòng máy tính và khán giả sẽ đặt câu hỏi và trải nghiệm thực tế.

       Trình bày Diễn đàn Tiến sĩ (30 phút): Đây là một nhóm trình bày tương tác cụ thể để các sinh viên nghiên cứu chia sẻ và thảo luận về các ý tưởng và dự án nghiên cứu của riêng họ với nhau cũng như với các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu cấp cao giàu kinh nghiệm. Những người thuyết trình dự kiến ​​​​sẽ là sinh viên sau đại học hoặc đã hoàn thành chương trình sau đại học trong vòng 6 tháng. Mỗi bài thuyết trình được trình bày trong 30 phút, trong đó có 10 phút hỏi đáp.

4. TÓM TẮT

Các bản tóm tắt được chấp nhận sẽ được đưa vào Sách Công ước. Chúng phải phản ánh chính xác nội dung bài thuyết trình. Mỗi bản tóm tắt phải dài từ 150-250 từ. Bản tóm tắt phải

       phản ánh chính xác nội dung bài thuyết trình

       không quá 250 từ

       không bao gồm tên, tổ chức hoặc tác phẩm đã xuất bản của người thuyết trình

       không bao gồm (các) từ viết tắt hoặc (các) từ viết tắt ngoại trừ những từ sau:

         L1 (Ngôn ngữ thứ nhất)

         L2 (Ngôn ngữ thứ hai)

         CALL (Học ngôn ngữ có sự hỗ trợ của máy tính)

         CBI (Dạy học dựa trên nội dung)

         EAP (Tiếng Anh Học Thuật)

         EFL (Tiếng Anh như một ngoại ngữ)

         EL (Người học tiếng Anh)

         ELL (Người học tiếng Anh)

         ELT (Dạy Tiếng Anh)

         ESL (Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai)

         ESOL (Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác)

         ESP (Tiếng Anh Chuyên Dụng)

         IEP (Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu)

         NNEST (Người nói tiếng Anh không phải bản xứ trong TESOL)

         SLA (Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai)

         TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác)

         TEFL (Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ)

5. THIẾT BỊ

Khi gửi đề xuất, tác giả phải kèm theo yêu cầu về thiết bị nếu cần thiết. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất cho bài thuyết trình của họ.

6. LƯU Ý QUAN TRỌNG

       Đề xuất phải được nộp trực tuyến thông qua trang web Công ước quốc tế VietTESOL 2024 tại http://convention.viettesol.org.vn.

       Tất cả những người thuyết trình, kể cả những người đồng thuyết trình, đều phải đăng ký tham dự hội nghị.

       Việc nộp đề xuất phải đúng thời hạn.

       Tất cả các phần bắt buộc của mẫu gửi đề xuất phải được điền chính xác. Đệ trình không đầy đủ không được xem xét.

       Tác giả chỉ có thể trả phí hội nghị sau khi đề xuất của họ được xem xét và chấp nhận.

       Công ước có thể yêu cầu thay đổi cách trình bày của một số đề xuất để phù hợp với chương trình nghị sự của hội nghị.

7. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỀ XUẤT

Mỗi đề xuất được đánh giá bởi ít nhất hai người đánh giá ngang hàng có chuyên môn và đào tạo phù hợp. Giá trị tiêu chuẩn được liệt kê trong bảng sau.

1

Format

Tiêu đề không thể vượt quá 15 từ.

Phần tóm tắt phải dài từ 150 đến 250 từ.

Phải chọn loại, chuỗi và chủ đề phụ.

2

Link Level

Đề xuất này mang tính thời sự và phù hợp với lĩnh vực và/hoặc chủ đề của Hội nghị Quốc tế VietTESOL 2024.

3

Cơ sở thảo luận, thực tiễn và nghiên cứu

Đề xuất được đưa ra lý thuyết, thực tiễn và/hoặc công cụ nghiên cứu có thể làm nền tảng cho bài trình bày.

4

Tính toán

Đề xuất cung cấp chi tiết về kết quả của người tham gia, cung cấp bằng chứng đầy đủ để hỗ trợ thực hiện, kết luận và khuyến nghị.

5

Trong trẻo

Đề xuất được viết rõ ràng, ngụ ý rằng bài thuyết trình được xuất bản sẽ có chất lượng tốt.

 

 

Related Articles

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account