VietTESOL Highlights

Featured stories of VietTESOL's events and programs

VietTESOL kicks off VIC2024 by signing an MOU with University of Economics Ho Chi Minh City

VietTESOL kicks off VIC2024 by signing an MOU with University of Economics Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh, November 17, 2023 - VietTESOL International Convention 2024 was officially kicked off at a Memorandum of Understanding (MOU) signed between VietTESOL Association and University of Economics Ho Chi Minh (UEH), the host institution of VIC2024.

Phân hội nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Anh VietTESOL và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ký kết Thỏa Thuận Hợp tác để cùng tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2024!

Đây là một bước hợp tác chiến lược để cùng chuẩn bị cho một sự kiện quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà giáo và những người có chuyên môn, đam mê và quan tâm tới các vấn đề trong Giảng dạy Ngoại ngữ.

Thỏa thuận hợp tác này hướng đến việc nâng sự kiện lên một tầm cao mới, mang đến cơ hội trao đổi thông tin, lĩnh hội kiến thức, từ đó giúp phát triển chuyên môn, cũng như kết nối với mạng lưới chuyên gia và các nhà giáo dục trong ngành.

 

ENGLISH

VietTESOL Association and the University of Economics Ho Chi Minh City to sign a MOU on organizing VietTESOL International Conference 2024!

With a Memorandum of Understanding signed on the 17th of November, 2023, VietTESOL International Conference 2024 is officially a collaboration between VietTESOL Association and the University of Economics Ho Chi Minh City.

The two parties are joining hands in organizing and coordinating an event where experts, scholars, educators, and teachers congregate. The attendees will bring their expertise, passion, and unique perspectives to the event that will provide ample chances for information exchange and knowledge acquisition, opening up opportunities for networking and professional advancement.

Related Articles

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account