Events proudly brought to you by VietTESOL Association

TeachingEnglish - Free training courses by British Council, facilitated by VietTESOL

TeachingEnglish - Free training courses by British Council, facilitated by VietTESOL

(English below)

Trong khuôn khổ hợp tác với Hội đồng Anh Việt Nam, nhóm chuyên môn VMOOCs trực thuộc Hội Ngôn ngữ VietTESOL trân trọng thông tin và kính mời quý hội viên đăng ký tham gia các khóa đào tạo Tiếng Anh miễn phí trực tuyến trên nền tảng TeachingEnglish bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết tháng 12/2024.

Những giá trị mà thầy cô nhận được sẽ hoàn toàn khác biệt:

✨Nội dung 3 khóa học đa dạng & cực kì thực tiễn sẽ diễn ra trong tháng 5: 

1. Motivating activities for primary

2. Managing learners and resources

3. Gender in language education

✨Thầy cô sẽ có cơ hội thảo luận về các modules trong khóa học thông qua các Online Meetings hàng tuần.

✨Có nhóm Zalo hỗ trợ kỹ thuật & trao đổi chuyên môn 24/7

✨Thầy cô sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học từ British Council ngay sau khi hoàn thành khóa học.

English version:

? VietTESOL is delighted to announce that we will be facilitating TeachingEnglish - a series of free facilitated teacher training courses from May to December 2024, in collaboration with British Council Vietnam!

✨ Please see below for details about upcoming courses in May:

1. Motivating activities for primary

2. Managing learners and resources

3. Gender in language education

✨Participants will have valuable opportunities to engage in discussions on the course modules during weekly Online Meetings.

✨A Zalo group providing 24/7 technical support.

✨Participants  will be awarded “a completion certificate” from British Council upon successful completion of the course(s).

Event Information

Event Date 01-05-2024
Event End Date 31-12-2024
Cut Off Date 31-12-2024
Capacity Unlimited
Registered 376
Individual Price Free
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account